Korona-ohjeet ToPoLa

Päivitetty 22.1.2022 pohjautuen AVI:n tiedotteeseen sulkujen jatkamisesta 7.2.2022 asti

Yleisperiaate:

ToPoLan harjoituspaikoista Kamppi ja Vattuniemi ovat kaupungin omistamia tiloja ja niissä noudatetaan Helsingin Kaupungin antamia ohjeita. Lauttasaaren Yhteiskoulu on yksityinen tila, mutta sielläkin noudatetaan vastaavia periaatteita tässä ohjeessa tarkennetulla tavalla.

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään jatkuvasti mainittujen ohjeiden ja määräysten muuttuessa.

AVI:n määräys 28.12.2021-7.2.2022 (oletettu päättymispäivämäärä)

ToPoLan aikuisjoukkueiden ja lapsi-vanhempi kerhojen toiminta ovat tauolla 28.12.2021-7.2.2022

Kaikkien 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmien toiminta jatkuu nykyisten ohjeiden mukaisesti (mukaan lukien koronapassikäytännöt 16 vuotta täyttäneille).

Saapuminen hallille ja poistuminen

Kaikki tapahtuman nouto- ja jättökohtaamiset tapahtuvat ulkona tai koulun aulatiloissa. Vain tapahtumaan osallistuvat saavat tulla kentälle tai pukuhuoneisiin. Alle kouluikäisten kanssa voidaan tehdä eritysjärjestelyjä.

Harjoitustapahtumien käytännöt

Harjoitustapahtumiin saavat osallistua joukkueen ulkopuoliset vain valmentajan luvalla.

Kasvomaski

Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti kaikille yli 12-vuotiaille katsomossa ja hallilla liikuttaessa. Harjoituksien ja pelien osallistujien ei tarvitse käyttää maskia. Valmentajat ja muut seuran työtehtävissä olevat käyttävät maskia harkintansa ja tarpeen mukaan työtehtäviensä aikana.

Yleisö ja joukkuiden delegaatiot otteluissa

Ottelutapahtumissa noudatetaan Koripalloliiton Eteläisen Alueen ottelutapahtumaohjeistusta AVI:n yleisötilaisuusrajoitusten aikana (päivitetty 14.1.2022)

Ottelun pelaaminen ilman katsojia: 
·    vain pöytäkirjaan merkityt pelaajat saavat osallistua ottelutapahtumaan 
·    lisäksi joukkuepenkkialueella saa olla maksimissaan kolme henkilöä pelaajien lisäksi (sis. valmentajat, huoltajat jne) 
·    Joukkueiden ja otteluun nimettyjen erotuomareiden lisäksi ottelutapahtumassa voi olla sarjamääräysten mukaiset toimitsijat ja yksi ottelun videokuvaaja 
·    lisäksi molemmilta joukkueilta saa olla katsomossa enintään 5 henkilöä (tarvittaessa esim. autonkuljettajat) 
·    koti- ja vierasjoukkueet ”katsojat” pitää ohjata eri puolille katsomoa sekä vähintään neljän (4) metrin etäisyydelle toimitsijapöydästä ja vaihtopenkeistä

Kaikkien ottelutapahtumassa olevien, muiden kuin pelaajien, erotuomarien ja valmentajien, tulee käyttää kasvomaskia koko tapahtuman ajan. Kaikkien ottelutapahtumaan saapuvien tulee käyttää kasvomaskia ottelutapahtumaan saapuessa ja sieltä poistuttaessa. Kotijoukkue vastaa, että ottelupaikalle saavuttaessa kaikkien käytössä on käsidesiä, myös toimitsijapöydällä ottelun aikana.

Koronapassi

Koronapassia edellytetään kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä osallistujilta ToPoLan harjoituksissa ja muissa seuran organisoimissa sisäliikuntatiloissa tapahtuvissa harrastustapahtumissa,  Salivuorovarauksen tehneen joukkueen joukkueenjohtaja on vastuussa passin tarkastamisen organisoinnista, ellei seuran toimisto muuta ohjeista. 

Passin edellyttäminen tässä laajuudessa perustuu Helsingin kaupungin sisäliikuntatiloille ja seurakumppaneilleen asettamaan koronapassivelvoitteeseen sekä Koripalloliiton ohjeeseen Aluehallintoviraston 2.12. yleisötilaisuuksia koskevan päätöksen soveltamisesta.

Ohessa lisäohjeita ja tarkennuksia erikoistilanteisiin.

 • Passin tarkastuksen suorittaa seuran tai joukkueenjohtajan määrittämä, ensisijaisesti aikuinen henkilö ja hänen tulee ymmärtää yksityisyyden suojan perusteet.
 • Koronapassi tarkastetaan THL:n määrittämällä ‘Koronapassin lukija’ sovelluksella, joka on ladattavissa sovelluskaupoista sekä Android että iOS -käyttöjärjestelmille. Mikäli sovellus ei toimi, passin voi tarkistaa manuaalisesti.
 • EU:n koronapassijärjestelmään kuulumattomat koronatodistukset, jotka kuitenkin pohjautuvat EU:n komission myyntiluvan saaneeisiin rokotteisiin tai WHO:n hätäkäyttölistalleen hyväksymiin rokotuksiin. (esim. USA:n myöntämä koronatodistus) hyväksytään AVI:n 3.12. antaman väliaikaispäätöksen pohjalta ja tarkastetaan manuaalisesti.
 • Koronapassia ei tarkasteta ToPoLan, Suomen Koripalloliiton tai Lauttasaaren yhteiskoulun kanssa suoraan tai välillisesti työsuhteessa olevilta henkilöltä heidän ollessaan työtehtävissä.
 • Alle 16-vuotiailta koronapassia ei tule kysyä. Epävarmoissa tilanteissa iän varmistamiseen kelpaa passin tai henkilöllisyystodistuksen ohella myös vanhemman tai muun luotettavan tahon, kuten valmentajan tai joukkueenjohtajan, todistus.
 • Henkilöllisyys tarkistetaan vain jos passin esittäneen henkilön henkilöllisyyden todenmukaisuudesta on varteenotettava epäilys. Passin tai henkilöllisyystodistuksen lisäksi henkilöllisyyden todentamiseen riittää myös seuran edustajien tunteman luotettavan tahon todistus.
 • Kerättyjä koronapassitietoja ei saa tietosuojasyistä tallentaa, eivätkä joukkueet saa pitää rekisteriä tarkistetuista passeista ja niiden tiedoista. Lähtökohtaisesti siis koronapassi tulisi tarkistaa joka tapahtumassa erikseen.
 • Epäselvissä tilanteissa passintarkastajan tulee välttää omien tulkintojen tekemistä ja ottaa yhteyttä tarkastustehtävän asettaneeseen joukkueenjohtajaan, seuran toiminnanjohtajaan (Toni Taipale 050-570 6055) tai seurakoordinaattoriin (Anni Saisto 045-848 2525)
 • Väärennetyn tai toisen henkilön koronapassin esittäminen tai koronapassintarkastusvelvollisuuden törkeä ja tahallinen laiminlyöminen ovat seuran sääntöjen 8 § alaisia rikkomuksia ja saattavat johtaa kurinpitotoimiin tai seurasta erottamiseen.

Mahdollinen koronapassi vierasotteluissa tai turnauksissa

Mikäli koronapassia vaaditaan vierasotteluissa tai turnauksissa, tai ottelut pelataan ilman yleisöä, Suomen Koripalloliiton seuroille lähettämän ohjeistuksen (18.11.2021) mukaan järjestävän joukkueen on tiedotettava ottelu/-turnaustapahtumaan saapuvia joukkueita toimintamallista viimeistään kaksi vuorokautta ennen tapahtumaa.

Ottelutoimijat joita ei lasketa yleisörajoituksen piiriin ovat pelaajat, erotuomarit, toimitsijat, kahvilan/ravintolan henkilökunta, järjestyksenvalvojat, median edustajat mediakatsomossa sekä muut ottelutapahtuman järjestämiseen sarjamääräyksissä mainitut välttämättömät toimijat. Huomatkaa kuitenkin, että mikäli turnaukseen osallistuvien joukkueiden pelaajia on katsomossa, lasketaan heidät yleisöksi.

Harjoitus- tai peliryhmien vaihtaminen

Harjoitusryhmät tulee pitää mahdollisuuksien mukaan erillään. Harjoitusryhmien vaihtuessa valmentajien tulee huolehtia, että ryhmän vaihtuminen tapahtuu eri pukuhuoneita ja eri kulkureittiä käyttäen.

Lauttasaaren yhteiskoulun uudella puolella vuoron vaihtuessa alkavan ja loppuvan vuoron joukkueille on osoitettu omat pukuhuoneet. Käytettävän pukuhuoneen kommunikoivat joukkueen valmentajat tai informaatio lukee taululla aulassa. Mikäli erillistä ohjetta ei ole, lähtökohtaisesti:

 • LYK 1 -kentällä pelaavat käyttävät pukuhuonetta 1 tai 2,
 • LYK 2 -kentällä pelaavat käyttävät pukuhuonetta 3 tai 4,
 • LYK 3 -kentällä pelaavat käyttävät pukuhuonetta 5 tai 6.

Kampissa, Vattuniemessä ja LYK:n vanhalla puolella joukkueiden tulee käyttää sitä pukuhuonetta, joka on vapaana.

Ennakkoilmoittautuminen

Jokaiseen ToPoLan tapahtumaan pitää ennakkoilmoittautua joukkueen valmentajan määrittämällä tavalla. Tapahtuman vastuuvalmentajan pitää huolehtia, että jokaisesta tapahtumassa on saatavissa tarvittaessa tarkka osallistujalista kirjallisessa muodossa (esim. MyClub tiedosto). 


Osallistuminen tapahtumiin

Henkilö ei saa osallistua seuran tapahtumiin mikäli 

 • henkilö on sairas
 • henkilö on määrätty viranomaisten toimesta karanteeniin tai eristykseen

Toiminta koronatartunnan sattuessa

Tartunnasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa seuran toimistolle. Valmentajalle ja joukkueenjohtajalle koronatartunnasta johtuvasta poissaoloista ilmoitetaan samalla tavalla kuin muistakin poissaoloista.

Muut tartuntatapausten toimintaohjeet tulevat terveysviranomaisilta ja/tai hoitavalta lääkäriltä.

Hyvän yhteenveto näistä löytyy esim kaupungin 11.1.2022 tiedotteen kohdasta ‘Päivitetty toimintaohje’

Kuten muidenkin hengitystiesairauksien kanssa, seuran tapahtumiin on aika palata vasta terveenä. Jos oireet ovat olleet rajut tai kestäneet pitkään, on suositeltavaa sopia valmentajan kanssa fyysisen kuormituksen nostamisesta asteittain.

Viranomaisten karanteeni- ja eristysmääräysten noudattaminen

Henkilöä, joka rikkoo tartuntatautilääkärin määräämää eristys- tai karanteenipäätöstä osallistumalla seuran tapahtumiin, voidaan rangaista 

 • seuran sääntöjen 8. pykälän mukaisilla kurinpitotoimilla, seuran hallituksen päätöksellä.
 • Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 4. kohdan 1. momentin mukaisesti. Seuraamuksesta päättää liiton kurinpitopäällikkö tai sääntö- ja kurinpitoyksikkö.

Yksilön ja terveystietojen yksityisyyden kunnioittaminen

Jokaisen seuran tapahtumiin osallistuvan, tai alaikäisen tapauksessa hänen huoltajansa, arviota omasta terveydentilasta sekä hänen lääkäreiltään tai terveysviranomaisiltaan saamia yksilöityjä päätöksiä tai ohjeita tulee kunnioittaa. 

Joukkueiden valmentajilla tai joukkueenjohtajalla ei ole oikeutta lisätä ylimääräisiä varoaikoja esimerkiksi karanteenin tai eristyksen pituuteen.