Valmentajalle

Koripalloliiton valmennuskoulutusjärjestelmä 

Fysiikkatestaus

Youtube-klinikoita suomeksi

ToPoLan joukkueiden fysiikkaharjoitusohjelmia

Muiden seurojen materiaalipankkeja

Youtube-klinikoita englanniksi

Valmennusaiheisia podcasteja

Valmennusaiheisia kirjoja/blogeja suomeksi

Valmennusaiheisia kirjoja/blogeja englanniksi

Valmentajien työterveys

Lakisääteisestä työterveydestämme huolehtii Mehiläinen.

Lakisääteisen työterveyshuollon sisältö on tämä:


A. Työpaikkaselvitys

Työpaikan työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perus­tuu työpaikkaselvitykseen, jonka tekevät työterveyshuollon ammattihenkilöt.  Tavoitteena on selvittää työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta sekä työntekijöiden altistumista työstä aiheutuville biologisille, kemiallisille tai fysikaalisille haitoille ja vaaroille työpaikalla.B. Toimintasuunnitelma

Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka työnantaja ja Mehiläinen ovat laatineet yhteistyössä työpaikkaselvityksen (perusselvitys) perusteella. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä aiheutuvat toimenpiteet.


C. Terveystarkastukset

(pakolliset, jos on altisteita, työstä johtuva terveydellinen vaatimus tai työn turvallisuusnäkökohdat vaativat)

Terveystarkastusten tarkoitus on ennaltaehkäistä sairastumisia sekä työkyvyn jo heiketessä seurata työntekijän terveyttä ja edistää työssä selviytymistä. ToPoLassa ei näillä näkymin ole tulossa lakisääteisistä terveystarkastuksia.


Lakisääteiseen työterveyteen ei kuulu akuuttia sairaanhoitoa eli, jos sairastut tulee sinun hakeutua omakustanteisesti, joko kunnalliselle tai yksityiselle puolelle.


Lisätietoa työterveysasioista kehityspäällikkö Riku Laannilta

Kehityspäällikkö Riku Laanti
riku.laanti@topola.fi
041 544 4544