Seuran säännöt

(päivitetty 30.7.2020)

Yhdistyksen säännöt (17.1.2020):


Sääntöjen 8 § pykälän perusteella kaikkia seuran jäseniä velvoitetaan noudattamaan LYK-hallien järjestyssääntöjä ja raportoimaan seuran toimistolle (toimisto@topola.fi) tai seuran hallitukselle (hallitus@topola.fi) havaituista rikkeistä ja puutteista.

Lisäksi ToPoLa on sitoutunut Koripalloliiton yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteisiin. Lue näistä lisää: