Seuran säännöt

(päivitetty 5.2.2022))

Yhdistyksen säännöt (2.2.2022):


Sääntöjen 8 § pykälän perusteella kaikkia seuran jäseniä velvoitetaan noudattamaan Helsingin kaupungin ja Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntapaikkojen järjestyssääntöjä:


Suomen Koripalloliiton kurinpitosäännöt:


Havaituista rikkeistä ja puutteista pitää ilmoittaa seuran toimistolle (toimisto@topola.fi) tai seuran hallitukselle (hallitus@topola.fi).

ToPoLa on sitoutunut Suomen Koripalloliiton yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteisiin. 

Lue näistä lisää:


ToPoLa ja Suomen Koripalloliitto ovat mukana Et ole yksin -palvelussa, joka tarjoaa puhelimessa ja chatissa tukea, apua ja neuvontaa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille ja huoltajille. Väestöliiton ja urheilujärjestöjen yhteishankkeella pyritään takaamaan, että jokainen voi harrastaa urheilua turvassa.


Varhaisen tuen malli työntekijöille - Mehiläinen Työelämäpalvelut Tapiola

ToPoLassa on käytössä työntekijöiden työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen sekä kuntoutukseen ohjaaminen.