Lopettaminen

Touhun Pojat Lauttasaari ToPoLa ry:n jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä täyttämällä alla oleva lopettamislomake.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki kauden (syys-tai kevätkausi) maksunsa sekä muut seuran sääntöjen edellyttämät velvoitteet.

Seuran säännöt:
Seuran säännöt | Touhun Pojat Lauttasaari ry (topola.fi) 

ja tietoa kausi- ja jäsenmaksuista: 
Kausimaksut | Touhun Pojat Lauttasaari ry (topola.fi) .