Korona-ohjeet ToPoLa 

Päivitetty 14.10.2020

Yleisperiaate:

ToPoLa noudattaa koronaviruksen (Covid-19) osalta HUS:n alueen koordinaatioryhmän, Helsingin kaupungin, THL:n, Suomen Koripalloliiton, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön ohjeita ja määräyksiä.

Tämä ohje kokoaa yhteen edellä mainituista ohjeista oleellisimmat kohdat. Lisäksi tässä ohjeessa tarkennetaan yksityiskohtia kuinka ohjeita sovelletaan ToPoLan toimintaympäristössä.

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään edellä mainittujen ohjeiden ja määräysten muuttuessa.

Yksilö ja terveys edellä, yhdessä vastuullisesti

Seuran järjestämään toimintaan ei pidä ketään yksilöä pakottaa tai painostaa. Valinnan tulee aina olla yksilön itsensä tai yksilöiden itsensä tekemä organisaation (seura) sijaan (katso Koripalloliiton ohje kohta 6). 

Jokainen pelaaja, toimihenkilö ja valmentaja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan ja tämä on tuotava esille pelaajien lisäksi myös pelaajien huoltajille ennen toimintaan liittymistä. (katso Koripalloliiton ohje kohta 7). 

Seura suosittelee Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa kaikille (katso Koripalloliiton tiedote). 

Seuran tapahtumiin osallistuminen

Henkilö ei saa osallistua seuran tapahtumiin mikäli

Altistumisen takia karanteenissa olevan henkilön oireeton lähipiiri voi osallistua seuran toimintaan normaalisti, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneeseen, toisin kuin karanteeniin asetettu. (katso THL ohje / 'Miksi karateenissa olevan henkilön lähipiiriä ei aseteta karanteeniin'). Kuitenkin, mikäli syystä tai toisesta, kyseinen lähipiirissä oleva henkilö ei toimintaan halua osallistua, tätä päätöstä tulee kunniottaa, eikä ketään saa painostaa eikä pakottaa (katso Koripalloliton ohje kohta 6). 

Seuraa tai henkilöä, joka rikkoo viranomaisen määräämää eristämistä tai karanteenia tai karanteenista annettua ohjeistusta, voidaan rangaista kurinpitosääntöjen 4. kohdan 1. momentin mukaisesti. Seuraamuksesta päättää liiton kurinpitopäällikkö tai sääntö- ja kurinpitoyksikkö (kts. Koripalloliiton koronamanuaali kohta 2.5).

Tartunnan saaneen tai karanteeniin joutuneen informointivelvollisuus

Seuran henkilön tai hänen huoltajiensa tulee informoida välittömästi joukkueen valmentajia, joukkueenjohtajaa sekä ToPoLan koronavastaavaa, toiminnanjohtaja Toni Taipaletta (toni.taipale@topola.fi, 050 570-6055) seuraavissa tapauksissa:

 • Mikäli henkilöllä on todettu Covid-19 tartunta ja hän on osallistunut seuran tapahtumiin THL:n määrittämien taudin leviämisaikojen sisällä,
 • Mikäli henkilö on määrätty karanteeniin ja hän on estynyt osallistumaan ottelutapahtumaan ja syntyy mahdollisesti tilanne, että joukkue joutuu hakemaan ottelusiirtoa koronan perustella (katso seuraava kohta).

Kaikkien henkilöiden - seuran henkilöiden, heidän huoltajiensa, valmentajien, joukkueenjohtajien ja seuran toimihenkilöiden - tulee muistaa terveystietojen lähtökohtainen luottamuksellisuus ja sopia keskenään etukäteen mitä terveystietoja voidaan luovuttaa muille osapuolille, kuten muille pelaajille, vanhemmille tai valmentajille.

Otteluiden siirtäminen karanteenien takia

Yksittäinen joukkueenjohtaja ei hoida karanteenitapauksessa ottelusiirtoasiaa vastustajan kanssa vaan ottaa yhteyttä seuran koronavastaavaan, joka on toiminnanjohtaja Toni Taipaletta (toni.taipale@topola.fi, 050 570-6055)

Seuran koronavastaava on yhteydessä Koripalloliiton vastuuhenkilöihin, jotka ovat: 

 • kilpailupäällikkö Ulla Karlsson - nuorten vk. sarjat
 • kenttäpäällikkö Tiina Karvonen - Eteläinen Alue

Ottelusiirtopäätöstä varten seuran koronavastaavan tulee ilmoittaa seuran joukkueiden karanteeneista/eristyksistä: 

 • joukkue, sarja
 • altistuneiden pelaajien määrä
 • karanteenin/erityksen kesto 

Ottelusiirtojen periaatteet on kuvattu Koripalloliiton 23.9.2020 julkaisussa 'Koronavirusepidemian ja mahdollisten tartuntojen vaikutukset sarjatoimintaan'.

Hallille saapuminen, poistuminen ja siellä odottelu

Harjoitustilanteissa tulee toimia Koripalloliiton ohjeiden mukaan, seuraavin erityshuomioin:

Kaikilla ToPoLan tapahtumapaikoilla on erinomaiset mahdollisuudet huolehtia käsihygieniasta. Jokaisen tapahtumiin osallistuvan henkilön tulisi pestä/desinfioida kädet tapahtumapaikalle saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä. Lauttasaaren Yhteiskoulun aulassa on käsihuuhteita sekä käsidesipulloja kenkäräkkien päällä sekä kiinteät laitteet ovien luona. Lisäksi uuden puolen pukuhuonekäytävän alkupäässä on WC:tä, joita voi myös käyttää. Kampissa ja Vattuniemessä on vessat tai pukuhuoneet salin oven lähettyvillä

Tapahtumiin osallistuvien henkilöiden lähipiirin tulisi lähtökohtaisesti odottaa ulkona, LYK:n turvallisella ja suojaisalla sisäpihalla.

LYK:n tilavan aulan tulee pysyä turvallisena siirtymätilana pelaajille, joukkueiden henkilöstölle sekä otteluiden katsojille. Aulassa ei siis tulisi kenenkään, asianmukaisesti suojattuja buffet-työntekijöitä lukuunottamatta, oleskella pidempikestoisia (>15 min) aikoja.

Harjoitusten aikana sali, pukuhuoneet, katsomot ja käytävät (poislukien WC:n käyttö) ovat vain pelaajien ja henkilökunnan käytössä.

Harjoittelu ja pukuhuoneet

Lauttasaaren yhteiskoulun uudella puolella vuoron vaihtuessa alkavan ja loppuvan vuoron joukkueille on osoitettu omat pukuhuoneet. Käytettävän pukuhuoneen kommunikoivat joukkueen valmentajat tai informaatio lukee taululla aulassa. Mikäli erillistä ohjetta ei ole, lähtökohtaisesti:

 • LYK 1 -kentällä pelaavat käyttävät pukuhuonetta 1 tai 2,
 • LYK 2 -kentällä pelaavat käyttävät pukuhuonetta 3 tai 4,
 • LYK 3 -kentällä pelaavat käyttävät pukuhuonetta 5 tai 6.

Kampissa, Vattuniemessä ja LYK:n vanhalla puolella joukkueiden tulee käyttää sitä pukuhuonetta, joka on vapaana.

Harjoituksien yhteydessä ei käytetä hallien suihkuja, vaan tapahtuman loputtua poistutaan ripeästi hallilta.

Yleisö otteluissa

Joukkueet noudattavat ToPoLan ohjeita kotijoukkueille ja ToPolan ohjeita vierasjoukkueille.

Yleisön toiminta ohjeistetaan Koripalloliiton koronamanuaalin (julkaistu 1.10.2020), ja Koripalloliiton pääsarjojen katsojien  maskisuosituksen (13.10.2020)  pohjalta seuraavin erityshuomioin:

Otteluiden aikana katsojille auki olevia tiloja (=katsomoalueita) ovat 

 • LYK:n uuden puolen yläparvi
 • Kampin yläkatsomo
 • LYK:n vanhan puolen näyttämöalue sekä LYK:n vanhan puolen päädyt niin että etäisyyttä kentän päädyn turva-alueen reunaan on vähintään 3 metriä.

LYK:n tilavan aulan tulee pysyä turvallisena siirtymätilana pelaajille, joukkueiden henkilöstölle sekä otteluiden katsojille. Aulassa ei siis tulisi kenenkään, asianmukaisesti suojattuja buffet-työntekijöitä lukuunottamatta, oleskella pidempikestoisia (>15 min) aikoja.

Salin alueella ja pukuhuoneessa saavat oleskella vain joukkueen jäsenet ja ottelutapahtumalle välttämätön henkilökunta.

Katsomoalueilla 

 • on huolehdittava siitä, että riittävä vähintään yhden (1,00) metrin turvaväli toteutuu. Katsomossa tulee olla vähintään yhden tyhjän istumapaikan väli katsojien välillä. Saman perheen tai ruokakunnan jäsenet sekä saman joukkueen jäsenet (esim. seuran nuorten joukkueet) voivat istua vierekkäin.
 • Ottelua seuraavien lähipiiriläisten määrä rajoitetaan 1 per pelaaja kun pelataan uuden LYK poikittaiskentillä tai vanhalla LYK:llä, 3 per pelaaja kun pelataan uuden LYK:n koko kentällä
 • Mikäli otteluiden katsojamäärä uhkaa kasvaa liian suureksi, ToPoLan valmentajilla, seurahenkilöillä tai joukkueenjohtajilla on oikeus ja velvollisuus vähentää katsojamäärää (tasapuolisesti koti- ja vierasjoukkueen kesken) tai määrätä ottelu pelattavaksi kokonaan ilman katsojia. 
 • Turvavälien ja rajatun katsojamäärän lisäksi, yli 15-vuotiaiden katsojien edellytetään käyttävän katsomoalueilla kasvomaskeja. Lapsille suositellaan maskin käyttöä aikuisen opastuksella.
  • Syödessä ja juodessa maskin saa ottaa pois, mutta on tärkeää muistaa säilyttää riittävä turvaetäisyys muihin.
  • Otteluiden vastuuhenkilöiden (=joukkueenjohtajat) valvovat maskin käyttöä. Mikäli katsojalla ei ole maskia mukana, ToPola tarjoaa kertakäyttömaskin. Vastuuhenkilöt voivat hakea maskeja LYK:n uuden puolen häkkivarasto Ykkösestä, käsidesien vierestä.
  • Ääritapauksessa maskin käyttämättä jättäminen voi johtaa katsomosta poistamiseen.

Pelimatkat

Pelimatkoilla noudatetaan Koripalloliiton koronamanuaalia.