Korona-ohjeet ToPoLa

Päivitetty 15.6.2021

Yleisperiaate:

ToPoLa noudattaa koronaviruksen (Covid-19) osalta Helsingin kaupungin, THL:n, ja Suomen Koripalloliiton ohjeita.

ToPoLan harjoituspaikoista Kamppi ja Vattuniemi ovat kaupungin omistamia tiloja. Niissä tulee noudattaa tarkasti kaupungin määräyksiä tilanvuokraajille. Lauttasaaren Yhteiskoulu on yksityinen tila, mutta sielläkin noudatetaan vastaavia periaatteita tässä ohjeessa tarkennetulla tavalla.

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään jatkuvasti mainittujen ohjeiden ja määräysten muuttuessa.

Erityismääräykset 15.6.2021 eteenpäin

2001 ja sitä myöhemmin syntyneet

Harjoitusryhmissä harjoitellaan ja pelataan normaalisti.

Harjoitusryhmät tulee kuitenkin pitää mahdollisuuksien mukaan erillään.  Käsihygienia ja pukuhuonejakokäytäntöjä tulee jatkaa edelleen. 

Mikäli kesällä pelataan harjoitusotteluita, ne tulee pelata niin, että yleisössä kaikilla on tosiasiallinen mahdollisuus säilyttää 2 metrin turvaväli. Kaikkien yli 12-vuotiaiden, paitsi pelaajien ja erotuomarien, tulee käyttää kasvomaskia. Tiedotamme syksyn otteluiden käytännöistä myöhemmin erikseen.

2000 ja sitä aiemmin syntyneet

Aikuisten ohjattu ulkoharjoittelu on sallittua. Kannustamme aikuisjoukkueita järjestämään yhteisiä treenejä ulkona, jos siihen vain on kiinnostusta.

Linkit

Linkit Helsingin liikuntatoimen ohjeisiin:

Kesän salivuorot

Salit ovat auki vain rajatuissa, yhtenäisten ohjattujen harjoitusten muodostamissa jaksoissa. Seuran yleisiä, ohjaamattomia heittelyvuoroja ei järjestetä ja hallin muu käyttö on kielletty.

Osallistujalistat ja tiedonantovelvollisuus

Jokaiseen ToPoLan harjoitukseen pitää ennakkoilmoittautua joukkueen valmentajan määrittämällä tavalla. Jokainen valmentaja on vastuussa, että jokaisesta harjoituksesta on saatavissa tarpeen mukaan nopeasti kirjallisessa muodossa - esim. MyClub printti tai Excel - tarkka osallistujalista.

Jokaisella seuran harjoituksiin osallistuneella, jolla on todettu koronavirustartunta, ja hän on osallistunut seuran tapahtumiin 48 tunnin aikana ennen oireiden alkamista (huom! ei testistä, vaan oireiden alkamisesta), on velvollisuus ilmoittaa positiivisesta testituloksesta joukkueen valmentajalle ja/tai seuran koronavastaavalle (Toni Taipale). Mikäli siihen on aihetta, seura luovuttaa mahdollisen altistumistapahtuman osallistujatiedot terveysviranomaisille ja ottaa välittömästi yhteyttä mahdollisesti altistuneisiin pyytäen kyseisiä henkilöitä siirtymään väliaikaiseen omaehtoiseen karanteeniin odottamaan terveysviranomaisten yhteydenottoa.

Toiminta LYK:llä ja muissa saleissa

Lauttasaaren yhteiskoululle ja muille saleille saapumisen ja sieltä lähtemisen osalta jatkamme syksyllä vakiintuneilla käytännöillä, seuraavin muistutuksin/tarkennuksin.

Kaikki harjoituksen nouto- ja jättökohtaamiset tapahtuvat ulkona. Vain harjoitukseen osallistuvat saavat tulla sisälle LYK:lle, koskien myös salien välistä aulatilaa. Alle kouluikäisten kanssa voidaan tehdä eritysjärjestelyjä.

Syksyllä toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä ryhmien vaihtamiseen eri pukuhuoneita ja eri kulkureittejä käyttämällä jatketaan. Harjoitusryhmät eivät saa kohdata, eivätkä sekoittua.

Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.

Yksilön päätösten kunnioittaminen

Harjoitustoiminta tällaisessa ympäristössä on vaativaa. Syksy kuitenkin osoitti, että me pystymme tällaisessa ympäristössä toimimaan, kiitos kaikkien seuratyössä eri tavoin mukana olevien joustavuuden ja perheiden ymmärtämisen,

Haluamme myös muistuttaa, että ketään ei tule tässä poikkeavassa tilanteessa pakottaa tai painostaa osallistumaan joukkueen toimintaan. Valinnan tulee olla yksilön itsensä tekemä. Jos osallistuminen ei tunnu oikealta, pyydämme sopimaan poissaolosta joukkueen valmentajalle ja/tai joukkueenjohtajien kanssa. Poissaolon ajalta maksujen ja muiden seuravelvollisuuksien osalta noudatamme kuitenkin seuran sääntöjä ja seuran hallituksen tekemiä kausimaksupäätöksiä.

Myöskin jokaisen omaa arviota hänen omasta terveydentilastaan sekä hänen lääkäreiltään tai terveysviranomaisiltaan saamia yksilöityjä päätöksiä tai ohjeita tulee kunnioittaa. Saatua karanteeni- ja eristysohjetta tulee noudattaa tarkasti. Joukkueiden valmentajilla tai joukkueenjohtajalla ei ole oikeutta lisätä ylimääräisiä varoaikoja esimerkiksi karanteenin tai eristyksen pituuteen. Jo sairastettu korona tai rokote ei vapauta ketään seuran koronaohjeiden noudattamisesta.

Linkit

Muistakaa käsihygienia!

Lauttasaaren Yhteiskoululla on erinomaiset mahdollisuudet huolehtia käsihygieniasta. Jokaisen tapahtumiin osallistuvan henkilön tulee pestä/desinfioida kädet tapahtumapaikalle saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä. Lauttasaaren Yhteiskoulun aulassa on käsihuuhteita sekä käsidesipulloja kenkäräkkien päällä sekä kiinteät laitteet ovien luona. Lisäksi uuden puolen pukuhuonekäytävän alkupäässä on WC:tä, joita voi myös käyttää. 

Salivuororyhmien vaihto 

ToPoLan harjoituspaikoista Kamppi ja Vattuniemi ovat kaupungin omistamia tiloja. Niissä tulee noudattaa tarkasti kaupungin määräyksiä tilanvuokraajille, sekä vastaavalta osin yllä kuvattuja Lauttasaaren Yhteiskoulun käytäntöjä soveltaen.

Vattuniemen ala-asteella vanhemmat eivät tule sisään kouluun, jos se ei ole välttämätöntä. Jos vanhempi tulee sisään kouluun, hänen on käytettävä maskia ja huolehdittava turvaväleistä.

Yksilö ja terveys edellä, yhdessä vastuullisesti

Seuran järjestämään toimintaan ei pidä ketään yksilöä pakottaa tai painostaa. Valinnan tulee aina olla yksilön itsensä tai yksilöiden itsensä tekemä organisaation (seura) sijaan (katso Koripalloliiton ohje kohta 6). Jos osallistuminen ei tunnu oikealta, pyydämme sopimaan poissaolosta joukkueen valmentajalle ja/tai joukkueenjohtajien kanssa. Poissaolon ajalta maksujen ja muiden seuravelvollisuuksien osalta noudatamme kuitenkin seuran sääntöjä ja seuran hallituksen tekemiä kausimaksupäätöksiä.

Jokainen pelaaja, toimihenkilö ja valmentaja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan ja tämä on tuotava esille pelaajien lisäksi myös pelaajien huoltajille ennen toimintaan liittymistä. (katso Koripalloliiton ohje kohta 7). 

Seura suosittelee Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa kaikille (katso Koripalloliiton tiedote). 

Seuran tapahtumiin osallistuminen

Henkilö ei saa osallistua seuran tapahtumiin mikäli

Altistumisen takia karanteenissa olevan henkilön oireeton lähipiiri voi osallistua seuran toimintaan normaalisti, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneeseen, toisin kuin karanteeniin asetettu. (katso THL ohje / 'Miksi karateenissa olevan henkilön lähipiiriä ei aseteta karanteeniin'). Kuitenkin, mikäli syystä tai toisesta, kyseinen lähipiirissä oleva henkilö ei toimintaan halua osallistua, tätä päätöstä tulee kunniottaa, eikä ketään saa painostaa eikä pakottaa (katso Koripalloliton ohje kohta 6). 

Seuraa tai henkilöä, joka rikkoo viranomaisen määräämää eristämistä tai karanteenia tai karanteenista annettua ohjeistusta, voidaan rangaista kurinpitosääntöjen 4. kohdan 1. momentin mukaisesti. Seuraamuksesta päättää liiton kurinpitopäällikkö tai sääntö- ja kurinpitoyksikkö (kts. Koripalloliiton koronamanuaali kohta 2.5).

Myöskin jokaisen omaa arviota hänen omasta terveydentilastaan sekä hänen lääkäreiltään tai terveysviranomaisiltaan saamia yksilöityjä päätöksiä tai ohjeita tulee kunnioittaa. Saatua karanteeni- ja eristysohjetta tulee noudattaa tarkasti. Joukkueiden valmentajilla tai joukkueenjohtajalla ei ole oikeutta lisätä ylimääräisiä varoaikoja esimerkiksi karanteenin tai eristyksen pituuteen. 

Jo sairastettu korona tai rokote ei vapauta ketään seuran koronaohjeiden noudattamisesta.


Tartunnan saaneen tai karanteeniin joutuneen informointivelvollisuus

Seuran henkilön tai hänen huoltajiensa tulee informoida välittömästi joukkueen valmentajia, joukkueenjohtajaa sekä ToPoLan koronavastaavaa, toiminnanjohtaja Toni Taipaletta (toni.taipale@topola.fi, 050 570-6055) seuraavissa tapauksissa:

  • Mikäli henkilöllä on todettu Covid-19 tartunta ja hän on osallistunut seuran tapahtumiin THL:n määrittämien taudin leviämisaikojen sisällä (tällä hetkellä 48 tuntia ennen oireiden alkamista),
  • Mikäli henkilö on määrätty karanteeniin ja hän on estynyt osallistumaan ottelutapahtumaan ja syntyy mahdollisesti tilanne, että joukkue joutuu hakemaan ottelusiirtoa koronan perustella (katso seuraava kohta).

Kaikkien henkilöiden - seuran henkilöiden, heidän huoltajiensa, valmentajien, joukkueenjohtajien ja seuran toimihenkilöiden - tulee muistaa terveystietojen lähtökohtainen luottamuksellisuus ja sopia keskenään etukäteen mitä terveystietoja voidaan luovuttaa muille osapuolille, kuten muille pelaajille, vanhemmille tai valmentajille.