Korona-ohjeet ToPoLa

Päivitetty 17.9.2021 / Yhteistyömalli tartuntatautiviranomaisten kanssa ja karanteenimalli täsmennetty vastaamaan nykytilannetta

Yleisperiaate:

ToPoLan harjoituspaikoista Kamppi ja Vattuniemi ovat kaupungin omistamia tiloja ja niissä noudatetaan Helsingin Kaupungin antamia ohjeita. Lauttasaaren Yhteiskoulu on yksityinen tila, mutta sielläkin noudatetaan vastaavia periaatteita tässä ohjeessa tarkennetulla tavalla.

Tämä ohje on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään jatkuvasti mainittujen ohjeiden ja määräysten muuttuessa.

Saapuminen hallille ja poistuminen

Kaikki tapahtuman nouto- ja jättökohtaamiset tapahtuvat ulkona tai koulun aulatiloissa. Vain tapahtumaan osallistuvat saavat tulla kentälle tai pukuhuoneisiin. Alle kouluikäisten kanssa voidaan tehdä eritysjärjestelyjä.

Harjoitus- tai pelitapahtuman käytännöt

Kaikki yli 12 vuotta täyttäneet käyttävät kasvomaskia muutoin kuin urheilusuorituksen aikana, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.

Yleisö ottelussa

ToPoLan otteluissa maksimiyleisömäärä on rajattu seuraavasti:

  • LYK-Uusi: 100 henkeä. Vain yläkatsomo käytössä
  • LYK-Vanha: 100 henkeä. Katsojia pyydetään erityisesti hyödyntämään kentän päätyjä, jotta näyttämölle ei synny ruuhkaa
  • Aulatila: Hallien välisessä aulassa ottelussa katsojien määrä ei saa olla sellainen, että se aiheuttaa tungosta, häiritsee aulassa liikkumista tai buffetin toimintaa.

Mikäli maksimiyleisömäärä uhkaa ylittyä, ToPoLan toimihenkilöillä, valmentajilla ja joukkueenjohtajilla on oikeus määrätä katsojia vähennettäväksi, tasapuolisesti koti- ja vierasjoukkueen kannustajien määrän suhtessa. Mikäli vähennystoimenpiteistä ei päästä yhteisymmärrykseen, ottelu voidaan määrätä pelattavaksi ilman katsojia.

Otteluiden järjestäminen noudattaa ToPoLan ohjeita kotijoukkueille ja ToPolan ohjeita vierasjoukkueille.

Harjoitus- tai peliryhmien vaihtaminen

Harjoitusryhmät tulee pitää mahdollisuuksien mukaan erillään. Harjoitusryhmien vaihtuessa valmentajien tulee huolehtia, että ryhmän vaihtuminen tapahtuu eri pukuhuoneita ja eri kulkureittiä käyttäen.

Lauttasaaren yhteiskoulun uudella puolella vuoron vaihtuessa alkavan ja loppuvan vuoron joukkueille on osoitettu omat pukuhuoneet. Käytettävän pukuhuoneen kommunikoivat joukkueen valmentajat tai informaatio lukee taululla aulassa. Mikäli erillistä ohjetta ei ole, lähtökohtaisesti:

  • LYK 1 -kentällä pelaavat käyttävät pukuhuonetta 1 tai 2,
  • LYK 2 -kentällä pelaavat käyttävät pukuhuonetta 3 tai 4,
  • LYK 3 -kentällä pelaavat käyttävät pukuhuonetta 5 tai 6.

Kampissa, Vattuniemessä ja LYK:n vanhalla puolella joukkueiden tulee käyttää sitä pukuhuonetta, joka on vapaana.

Toiminta koronatapauksissa

Henkilö ei saa osallistua seuran tapahtumiin mikäli 

  • henkilö on sairas
  • henkilö on määrätty viranomaisten toimesta karanteeniin tai eristykseen

Lisäksi jokaiseen ToPoLan tapahtumaan pitää ennakkoilmoittautua joukkueen valmentajan määrittämällä tavalla. Tapahtuman vastuuvalmentajan pitää huolehtia, että jokaisesta tapahtumassa on saatavissa tarvittaessa tarkka osallistujalista kirjallisessa muodossa (esim. MyClub tiedosto). 

Jokaisella seuran tapahtumaan osallistuneella, jolla on todettu koronavirustartunta ja joka on osallistunut seuran tapahtumaan, joka mahdollisesti täyttää Helsingin kaupungin epidemiologisen yksikön  sillä hetkellä määrittämät altistumistilanteen kriteerit, on velvollisuus ilmoittaa positiivisesta testituloksesta joukkueen valmentajalle ja/tai seuran koronavastaavalle (Toni Taipale).

Tartunnan saaneen tai hänen huoltajansa kanssa voidaan sopia, että seuran tai joukkueen koronavastaava (1) luovuttaa keskitetysti valikoitujen tapahtumien osallistujatiedot Helsingin kaupungin epidemiologiselle yksikölle karanteenin tarpeen arviointia varten ja/tai (2) informoi muita tapahtumaan osallistuneita ja/tai muita joukkueen jäseniä tapahtuneesta.

Tietyissä tilanteissa ToPoLa saattaa suositella yksittäisille henkilöille omaehtoista karanteenia, jolloin kyseinen henkilö ei saa osallistua seuran tapahtumiin, mutta lähtökohtaisesti kaikki karanteenipäätökset tulevat viranomaisilta.

Viranomaisten karanteeni- ja eristysmääräysten noudattaminen

Henkilöä, joka rikkoo viranomaisen määräämää eristystä tai karanteenia tai karanteenista annettua ohjeistusta, voidaan rangaista 

  • seuran sääntöjen 8. pykälän mukaisilla kurinpitotoimilla, seuran hallituksen päätöksellä.
  • Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 4. kohdan 1. momentin mukaisesti. Seuraamuksesta päättää liiton kurinpitopäällikkö tai sääntö- ja kurinpitoyksikkö.

Yksilön ja terveystietojen yksityisyyden kunnioittaminen

Tartuntatapauksessa tartunnan saaneen nimi voidaan julkistaa muille tapahtuman osallistujille vain tartunnan saaneen, tai hänen huoltajansa, luvalla.

Jokaisen seuran tapahtumiin osallistuvan, tai alaikäisen tapauksessa hänen huoltajansa, arviota omasta terveydentilasta sekä hänen lääkäreiltään tai terveysviranomaisiltaan saamia yksilöityjä päätöksiä tai ohjeita tulee kunnioittaa. 

Joukkueiden valmentajilla tai joukkueenjohtajalla ei ole oikeutta lisätä ylimääräisiä varoaikoja esimerkiksi karanteenin tai eristyksen pituuteen. 

Jo sairastettu korona tai rokote ei vapauta seuran koronaohjeiden noudattamisesta.