Tutkimustietoa ToPoLan pelaajista

28.10.2022

Timo Mannosen kokoama ”Katsaus ToPoLan pelaajamäärän kehitykseen ja koripallon suosioon Lauttasaaressa” saatiin seuran käyttöön lokakuussa. Mannonen on katsauksessa tarkastellut ToPoLan jäsenistöä kausien 2014/2015 ja 2021/2022 välillä Koripalloliiton lisenssitilaston ja Tilastokeskuksen väestötilaston pohjalta. Materiaali antaa seuralle valtavasti lisää tietoa, jonka pohjalta seuraa voidaan kehittää edelleen eteenpäin. Tutkittu tieto on myös urheiluseuratoiminnassa erittäin arvokasta, ja Mannosen työtä arvostetaan ToPoLassa suuresti!

Pelaajamäärän kehitys

ToPoLan pelaajamäärä on kahdeksan kauden aikana yli kaksinkertaistunut. Mannosen mukaan naisten/tyttöjen puolella pelaajamäärä on kaksinkertaistunut ja miesten/poikien puolella kasvua on ollut peräti 174 prosenttia. ToPoLa oli kaudella 2021-22 pelaajamäärällä (449 pelaajaa) mitattuna Suomen yhdenneksitoista suurin koripalloseura.

ToPoLassa on Mannosen tutkimuksen perusteella tyttöpuolella selkeä junioriputki (mikä näkyy myös esimerkiksi tässä Ennätysmäärä ToPoLan joukkueita tyttöjen valtakunnallisissa sarjoissa | Touhun Pojat Lauttasaari ToPoLa ry). Poikien puolella vastaavanlainen putki on syntymässä 2009-ikäluokasta lähtien.

Kaudella 2021/2022 ToPoLassa koripallon aloitti ennätykselliset 150 uutta pelaajaa, joiden lisäksi 40 pelaajaa palasi mukaan toimintaan. Kahden edellisen kauden aikana kasvu on ollut vauhdikasta, ja nyt onkin ratkaisevaa, miten aloittaneet pelaajat saadaan pidettyä lajin parissa myös jatkossa. Myös seurassa lopettaneiden määrä, eli drop-out prosentti, oli viime kaudella suuri (30%), aiemmin se on ToPoLassa ollut alempi ja alempana kuin koripalloseuroissa keskimäärin.

Mistä ToPoLalaiset tulevat?

Lauttasaaressa asuu 1525 7-12-vuotiasta lasta, ja näistä koripalloilijoita on 190 eli 12.5 prosenttia. Koripallon suosio on Lauttasaaressa Helsingin toiseksi suurinta. Lauttasaaressa asuvista koripalloilijoista 77% pelaa ToPoLassa. ToPoLan pelaajista 64 % tulee Lauttasaaresta, pelaajia tulee myös Kamppi-Ruoholahdesta, Jätkäsaaresta ja muilta Helsingin kantakaupungin postinumeroalueilta. Mannosen mukaan Lauttasaaren jatkossakin varsin korkealla pysyvä lapsimäärä antaa lajille ja seuralle hyvät edellytykset kasvaa myös jatkossa.

Suunta on hyvä

Mannonen toteaa yhteenvetona, että ToPoLalla on erittäin hyvät kasvumahdollisuudet, jos vain saleja ja laadukasta valmennusta riittää jatkossakin. Koripallo on Lauttasaaressa suosittua, ja seurasta välittyy ulospäin positiivinen meininki. Jatkossa huomiota kannattaa kiinnittää toiminnan tasalaatuisuuteen, drop-out prosentin laskemiseen ja erilaisiin pelaajapolkuihin.

Seuran toimistolla on näihin aiheisiin tartuttu jo innokkaasti, ja tutkimusta tullaan hyödyntämään niin päivittäisessä arjessa, kuin pidemmän aikavälin suunnittelu- ja kehitystyössä.

Materiaali löytyy kokonaisuudessaan täältä

Suuri kiitos Timo Mannoselle katsauksen valmistelusta!


Pylväsdiagrammi ToPoLan pelaajamäärän kehityksestä
Timo Mannonen, Koripalloliitto, 22.10.2022
Ympyrädiagrammit ToPoLan pelaajien postinumeroalueista
Timo Mannonen, Koripalloliitto 22.10.2022