Kirje ToPoLa -perheelle

22.3.2020


Rakkaat topolaiset pelaajat, vanhemmat, kannattajat ja tukijat Valtioneuvosto on todennut Suomen olevan nyt poikkeusoloissa ja sen takia ryhtynyt poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Myös ToPoLassa olemme ryhtyneet toimiin turvataksemme ToPoLan olemassaolon jatkossakin

Keskeytyksen vaikutukset toimintaan, harjoitteleminen ja valmennus

Viime viikon torstaina ilmoitimme seuran keskeyttävän harjoitustoimintansa 22.3.2020 saakka. Suomen hallituksen maanantaina 16.3 käyttöönottamat poikkeustoimet edellyttävät harjoitustoiminnan keskeytyksen jatkamista ainakin 13.4.2020 saakka.

Koska yhteinen harjoittelu ei ole nyt mahdollista, joukkueita ja pelaajia tullaan ohjeistamaan seuran toimesta omatoimiseen harjoitteluun nyt alkaneen ylimenokauden osalta. Harjoitella siis saa, mutta huomioon ottaen vallitsevat olosuhteet ja säädökset eli joukkueen yhteisiä harjoituksia ei voida nyt järjestää. Ohjeistusta tästä on tulossa.

Keskeytyksen vaikutukset ToPoLan talouteen ja kausimaksuihin

ToPoLan toiminnan jatkumisen varmistaminen vaatii seuran kassavirran varmistamista. Seuran tulot koostuvat jäsen- ja kausimaksuista sekä kaupungin avustuksista. Taloutemme on tällä hetkellä suhteellisen hyvässä kunnossa, seuralla ei ole velkaa ja kiinteitä kuluja on hyvin vähän, mutta kassassa ei ylimäärästä varallisuutta.

Jotta voimme varmistaa toimintamme jatkuvuuden jatkossa, hallitus on 21.3.2020 päättänyt, että kevään kausimaksuja ei palauteta ja seura edellyttää kevään kausimaksujen maksamista.

Kausimaksujen on tarkoitus kattaa koko kausi, kalenterivuosi eli myös ajankohdat jolloin ei ole toimintakausi käynnissä. Tästä johtuu, että kausimaksut laskutetaan täysimääräisinä kilpailutoiminnan päättymisestä ja toiminnan uudesta rytmityksestä huolimatta. Hallitus perustaa päätöksensä Olympia komitean ohjeistukseen:

”Urheiluseurat ovat peruuttaneet harjoituksia ja tapahtumia. Esitämme alla vaihtoehtoja toimintamaksuihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, ellei seuralla ole omia ohjeita eikä asiasta ole muuta sovittu (esimerkiksi toimintaan osallistumisen ehdoissa):

  • Toimintamaksua ei tarvitse palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään vaihtoehtoista toimintaa.
  • Force majeure eli ylivoimainen este voi olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää toimintamaksut kokonaan, vaikka harjoitus tai tapahtuma olisi peruttu.”

Linkki lisäinfoon: https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/17/seuratoiminta-ja-koronavirus/

Perheiden on mahdollista hakea taloudellista tukea We deliver rahaston ylimääräisen hakukierroksen kautta, asiasta lisää https://www.basket.fi/basket/uutiset/we-deliver-rahasto-kaynnistaa-ylimaaraisen-hakukierroksen-1.4-poikkeustilanteen-takia/

Hakeminen
https://www.basket.fi/basket/korisperhe/we-deliver-rahasto/

Hallituksessa ymmärrämme, että perheissä voi koronaviruksen aiheuttamien muutosten takia olla taloudellisesti vaikeaa, ja pyrimme parhaan kykymme mukaan tarvittaessa järjestämään kausimaksuille lisämaksuaikaa tai myöntämään helpotusta maksusta. Näistä asioita tulee olla suoraan yhteydessä Sonja Rintamäkeen sonnjar@gmail.com

 

Yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan

Tilanne on tällä hetkellä koko maassa hyvin haastava ja kukaan ei tiedä, kuinka kauan tilanne tulee jatkumaan. Toivomme jäseniltämme ymmärrystä tässä erittäin poikkeavassa ja myös ToPoLalle vaikeassa tilanteessa. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että seuralla on riittävät taloudelliset resurssit, jotta tilanteen normalisoitumisen jälkeen toiminnan jatkuessa seura on heti kykenevä toimintaan ja jatkamaan toimintaansa laadukkaasti varsinkin jos korona tilanne pitkittyy.

Nyt tarvitsemme yhteen hiileen puhaltamista ja sitä erittäin tunnettua ”Touhu henkeä”, jotta pystymme jatkamaan upeaa toimintaamme heti kun tilanne helpottaa.

Pidetään yhdessä toisistamme ja läheisistämme huolta. Yhdessä me olemme ToPoLa.

Helsingissä 22.3.2020

Terveisin

ToPoLa ry hallitus,
Minna, Terhi, Petri, Juska, Petri, Tomas, Tommi ja Jyri

Lisätiedot
Tomas Kallström
Varapuheenjohtaja, tiedotus
p. 040 723 1340
tkk1973@gmail.com